Biện pháp xử lý chất thải nông nghiệp

Chất thải nông nghiệp là gì?

Chất thải nông nghiệp là loại chất thải được thải ra từ hoạt động nông nghiệp như các loại chai lọ thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, các loại túi nilon hoặc gói thuốc sau khi được sử dụng… thậm chí cả những lọ thuốc bảo vệ thực vật vẫn chưa được sử dụng hết đã và đang được vứt bỏ không đúng cách đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Chất thải nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường nông thôn

Ngày nay hoạt động nông nghiệp chủ yếu hoạt động ở nông thôn, bên cạnh đó khả năng đầu tư hệ thống xử lý chất thải rất hạn chế, nếu có cũng chưa đủ chất lượng và dẫn đến tình trạng ô nhiễm ngày còn nặng
Việc bà con sử dụng các loại hóa chất, các loại thuốc bảo vệ thực vật hoặc các loại thuốc trừ sâu để chăm sóc bảo quản nông sản là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường nông thôn. Theo kết quả nghiên cứu của Viện Môi trường Nông nghiệp Việt Nam, hàng năm người nông dân đã thải ra môi trường một lượng khoảng gần 200 tấn thuốc bảo vệ thực vật từ các loại chất thải nông nghiệp, do lượng thuốc bảo vệ thực vật còn bám lại trên bỏ bao bì, các chai lọ hoặc các gói hóa chất chiếm tới 1.85% tỷ trọng bao bì. Các loại chất thải này là chất thải rắn rất độc hại. Tuy nhiên, đa số người dân đều chưa có ý thức thu gom để xử lý chất thải nông nghiệp một cách tập trung. Điều này đã gây tác động xấu đến môi trường đất, nước và không khí tại chính nơi người dân sinh sống và canh tác.
xử lý chất thải nông nghiệp
Chất thải nông nghiệp


Biện pháp xử lý chất thải nông nghiệp

Hiện nay nhiều người dân chưa ý thức được việc bảo vệ môi trường, bên cạnh đó việc tuyên truyền vẫn chưa tích cực. Người dẫn vẫn xả lượng chất thải 1 cách bừa bãi, không tập trung nên rất hạn chế trong việc xử lý chất thải.
Điều này ảnh hưởng nghiệm trọng đến hệ sinh thái, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe, gia tăng bệnh tật, ảnh hưởng đến mùa màng, và cả năng suất thu hoạch của nông sản, hệ sinh thái đất bị xói mòn, tẩy chất,suy thoái.

Đối với các chất thải nông nghiệp cần phải được thu gom tập trung rồi xử lý chất thải bằng biện pháp sinh học hay chôn lấp.
Bên cạnh đó cần nâng cao tuyên truyền giáo dục ý thức cho người dân phải biết bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cho chính bản thân họ cũng như chính môi trường họ đang sống.
Nếu bạn cần xử lý chất thải nông nghiệp thì liên hệ: Vệ sinh đà nẵng chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn